GPS

Eco El Plus ltdОторизиран представител наEuroGPS

d3ca0d955eurn-jpg-165-162-cc-dri-icof67o3kxОписание на системата за GPS контрол на автомобилният парк

Предлаганата Система за GPS контрол се състои от:

 • – Linux Сървър софтуер с векторна електронна карта с възможност за въвеждане на обекти и зони от потребителя
 • – Клиентски софтуер за MS Windows с възможност за работа със сървър софтуера в локална мрежа, както и отдалечено при наличие на Интернет връзка.
 • – GPS модули.

Основният модел GPS модули позволява комуникация посредством GPRS (като за съвместимост е включена поддръжка на SMS комуникация и комуникация през data канал в режим “call back”).

 1. Базовата система осигурява следните стандартни функционалности:

Системата позволява в реално време, както и на определени времеви периоди, да се следи и визуализира разположението на автомобилите върху електронна карта. Системата предлага функционалност за контрол и мониторинг на разнообразна информация като например следене на маршрути, времетраене на почивките и местата на спиране на автомобилите, контролиране на скоростта, преминаване географските очертания на определен район, населено място, и др.

Получените данни могат да бъдат обработвани и да предоставят информация за:

 • o – Количеството и разхода на горивото;
 • o – Максимална и средна скорост на превозното средство;
 • o – Изминати километри;
 • o – Скорост и посока на движение, контрол на зададен маршрут;
 • o – Включен / изключен двигател;
 • o – Времетраенето на почивките и общ брой моточасове;
 • o – Позволени/ Непозволени спирания/престои – например при предварително зададено
 • o място за спиране, системата автоматично сигнализира при престой на друго място;
 • Ø Определяне на географското местоположение;
 • Ø Проследяване в реално време – контролния център може да следи движението на
  • o превозното средство в реално време (водачът не може да изключи тази функция);
  • o Генериране на разнообразни справки и маршрутни листове
 1. Разширена функционалност

Основният модел GPS модули позволява свързването на до 8 цифрови входа и 4 аналогови входа както и свръзването на допълнителни контролери, което обуславя възможностите за добавяне на богата разширена функционалност.

Примери за такава разширена функционалност включват:

– Разработка на допълнителни протоколи, отчети, маршрутни листове и справки по най-разнообразни показатели и във вид, удобен за съответния краен клиент;

– Системата има мощна система за зониране (геофенсинг), която позволява лесна и бърза доработка за специфичните нужди на клиента – клиента може да създава неограничен брой собствени обекти и зони на картата, като за различните зони и обекти могат да се създават множество правила и да се настройват различни алерти и функционалности на системата.

– разнообразни опции и функции за сигурност, включващи идентификация (с разпознаване на пръстови отпечатъци) и регистриране присъствието на водача, маркиране на зони в автомобилите и следене за тяхното преминаване, което дава възможност да се автоматизира изготвянето на отчети за отработено работно време от водачите.

– друга опция е реализирането на гласова връзка с водача на превозното средство чрез използване на съответен комплект тип “свободни ръце”, който да позволява и възможност за ограничено номеронабиране (на предварително програмирани тел. номера ) от страна на водача.

Предлагаме атрактивни индивидулни оферти и монтаж !

c8940475eaurn-jpg-252-277-cc-dri-yudounqd2dEuroGPS SmartTracker е изключително гъвкава пълнофункционална технологична платформа за GPS контрол и управление на превозни средства и специализирани автопаркове.

Бизнес продуктите от сериятаEuroGPS SmartTracker водят до бързи, съществени и измерими икономии при използване на автопарка в частния и публичния сектор.

Продуктовата линияEuroGPS SmartTrackerвключва 11 специализирани продукта:

 • SmartTracker Classic (за малки и средни автопаркове с общопредназначение)
 • SmartTracker Distribution and Logistics (логистичен сектор)
 • SmartTracker Construction (строителен сектор)
 • SmartTracker Agra (за селското стопанство)
 • SmartTracker Eco (сметосъбиране, снегопочистване и управление на отпадъци)
 • SmartTracker Oil (горива и течни и насипни товари)
 • SmartTracker Security (охрана на хора, и ценни пратки и товари)
 • SmartTracker Car Recovery (превенция на автокражби и издирване на откраднати превозни средства)
 • SmartTracker Pro (за бизнес потребители, които имат малък брой транспортни средства)
 • SmartTracker Location (за транспортни фирми, производители, търговци и др.)
 • SmartTracker Connect (двупосочна текстова комуникация с водача, автоматично навигиране и проследяване на бизнес процесите по адреси и обекти)

Това широкообхватно портфолио от продукти позволява качествено да се решават конкретните специфични проблеми на клиентите, коренно различни в различните сектори.

EuroGPS SmartTrackerе изцяло разработена и се произвежда от ИКОМ. Фирмата проектира, разработва, произвежда и внедрява всички компоненти на предлаганите GPS продукти, включително целия приложен софтуер, системен софтуер и базови хардуерни елементи, чиято интелектуална собственост е създадена от и е притежание на компанията.

Като комплект към системата предлагаме :

f800f2e022urn-jpg-165-162-cc-dri-yhg4e57f0nEuroGPS NM-552е навигационно GPS устройство с 5-инчов диагонал на екрана и вграден навигационен софтуерSygic Drive 2009с подробни и актуални карти за България и Европа. Устройството се грижи за сигурността и комфорта по време на вашето пътуване благодарение на големия си екран, менюта и гласова навигация на български език, изобразяване и търсене на адреси на картата на кирилица и винаги актуална навигационни карти. Базирано на операционната система Windows CE,NM-552предоставя на потребителя и множество допълнителни възможности – употреба като Bluetooth handsfree, възпроизвеждане на Аудио и Видео файлове и разглеждане на снимки и изображения.

В помощ на бизнес потребителите,EuroGPS NM-552напълно се интегрира с корпоративната система за проследяване и контрол SmartTracker CONNECT– интегрирано решение с GPS навигация в транспортното средство с двупосочна текстова комуникация с водача, автоматично навигиране и проследяване на бизнес процесите по адреси и обекти.