Фотоволтаичен паркинг

Фотоволтаичните паркингипредлагани и изграждани от нас съвместяват основните функциизазащитана транспорното средствоот атмосферни 34346041b2urn-jpg-202-202-cc-dri-2wmhwmfggea1i8u3ykvусловия,съчетано с производството на електроенергияот слънчевата светлина и радиaция.Конструкцията епредвидена иоразмерена да издържа натоварваниятапредизвикани от снежнитемаси и вятърния поток, а също така се съобразява с мястото на изграждане,когато трябва да сепостигнат индивидуални решения. Естественият наклон нагенераторната част съчетаваулеснено самопочистване и един по-оптимален добив, който може да бъде изплолзван както заудовлетворяване на потребността от локално захранване, така и за подаването му към електроразпределителната мрежа с цел продажба.

Соларният паркинг осигуряванезависимо електрозахранване чрездобив на 100% зелена енергия.Дългият муексплотационен живот / минимум 25-30 год./и липсата на допълнителни консумативи при функционирането му го правятнапълно подходящ за всякакъв вид превозни средства, както и запостигане наедна частична/пълнаавтономност и енергийна ефективностза дома, офиса, вилата.

Фотоволтаичен паркинг – 1.92 kWp

Цена (с ДДС):€ 7920,00
Фотоволтаичният паркинг е гъвкаво решение за постигане на енергийна 96aeb41b70urn-jpg-395-326-cc-dri-pqzwjqfggea10an8e3vефективност и грижа за превозното средство. Това го прави рентабилен, еколкогичен и с напълно оправдана заемана площ, поради двойната функция която изпълнява.
Неговите предимства са:
– Независимо електрозахранване чрез производство на 100% зелена енергия;
– Предпазване на превозното средство;
– Експлоатация не изискваща допълнителни консумативи;
– Дълъг експлоатационен живот, възлизащ на минимум 25-30 години;
– Носеща конструкция изчислена в зависимост от атмосферните условия и конкретното място;
– Възможност както за локално захранване и покриване на собствените нужди, така и за отдаване произведената електроенергия към електроразпределителната мрежа.
Офертата включва и е напълно окомплектована със следните материали:
–8 бр. фотоволтаични панелаITS Eco Plus 240WpPolycrystalline, Гаранция: 12 год.;
–1 бр. бетонна основас фундаментии носеща метална конструкцияза фотоволтаичния генератор;
–SolarFix– Монтажна конструкция за скатни покриви (алуминиеви профили, шпилки, болтове,модулни клеми);
–1 бр. инверторVictron MultiPlus – 24V 1600VА, един АС-вход, два АС-изхода, изх. напрежение: 230Vac ±2%
– aкумулаторен блок 24V, 675Ah–12бр.Trojan T105-REспециално разработена за циклична работа типична за ВЕИ, Напрежение: 6V, Капацитет (20Hr-Rate): 225Ah, тегло: 30kg
– 2 бр. фотоволтаични контролери Phocos 12/24V, 40A с LCD индикация
–64м. соларен кабел, 1 x 4mm2;
–Монтажен материал;
– Покривна част отHoesch Hohenlimburg GmbH, изградена от метални листове;

Възможни са различни вариации в зависимост отжеланията на клиента.

В цената не са включени доставка и монтаж. Те се изчисляват в зависимост от местоположението на обекта.