Еко мисия – вашата градина

В основата на Eco-gardens мисия е двойната отговорност къмземята и нашите f7ebd04c89urn-jpg-960-720-cc-dri-jfcyh0p2hea1uqzgn5vклиенти , за предоставяне на качествени услугизаозеленяване, които намаляват въздействието върху околната среда .Мисията низапочва, когато един клиент избира измежду нашите разнообразнипродукти иуслуги за задоволяване насвоите уникални художествени и функционални нужди.

За всяка стъпка –Дизайна , Изграждането и Поддържането – ние изследваме и използваме най-новите технологии и техники в индустрията за насърчаване на енергийната ефективност , опазването на ресурсите и биологичното разнообразие.

Ние наблягаме нанашите продукти иуслуги за създаване на еко зелени площи, както на различни терени, така и напокриви, градини и тераси.Тези наши усилия са насочени къмразширяване на външните пространства на живот и подобряване на качеството на нашата околна среда .

Ние насърчаваме цялата индустрия за устойчивост на околната среда. Ние също така осъзнаваме, че ние сме само един член в по-големия отбор на общите усилия към отговорно съжителство с градските общности и околната среда.